Vitajte na stránke aquabiom.sk
  • 3D návrhy záhrad, realizácie záhrad na kľúč

  • Široký výber skalničiek, papradí, vodných rastlín…

  • lekien, trvaliek, listnatých a ihličnatých drevín za najlepšie ceny

  • Doprava zásielok ZDARMA

Vodné rastliny

Vodné rastliny

Vodné rastliny

Vodná vegetácia tvorená mäkkými ponorenými vodnými rastlinami a tvrdými nad hladinu vyrastajúcimi pobrežnými rastlinami je neodmysliteľnou súčasťou každého záhradného vodného biotopu. Plní tu funkciu nie len estetickú ale hlavne ekologickú. Práve vodné rastliny sa v podstatnej miere podieľajú  spolu s vodnými mikroorganizmami na udržiavaní čistoty vody v záhradnom jazierku, biobazéne alebo likvidácii znečisťujúcich látok v koreňovej čistiarni. Záhradné vodné biotopy s dostatočne veľkými plochami husto zarastenými vodnými rastlinami dokážu  fungovať s čistou vodou aj bez umelej filtrácie s čerpadlami na elektrický pohon, čo je šetrné k životnému prostrediu aj k vašim finančným prostriedkom.

     Záhradné jazierko – biotop pre vodné rastliny a živočíchy

Na našom území mnoho druhov vodných a močiarnych rastlín vysušením mokradí stratilo svoje pôvodné stanovištia a tak sa vo voľnej prírode stali vzácnymi. Správne vybudované záhradné jazierka poskytujú týmto rastlinám ale aj mnohým vodným živočíchom nový domov. Na vytvorenie vhodných miest rôznej hĺbky pre výsadbu vodných  rastlín treba myslieť už pri formovaní výkopu.

Častou chybou pri budovaní záhradného jazierka je práve nevhodný tvar brehov, na ktorých nie je možnosť vysadiť plytkovodné rastliny. Aby boli tieto možnosti vytvorené, treba aspoň časť okraja jazierka, ešte lepšie celý obvod jazierka tvarovať ako rovnú lavicu s hĺbkou dna 15-40 cm a šírkou 40 cm a viac. Na jej vnútorný okraj uložíme veľké kamene s priemerom aspoň 30 cm. Na celú plochu terasy nasypeme 15-20 cm hrubú vrstvu štrku frakcie 16-22 mm.  Do  štrku potom možno všade vysádzať vodné rastliny. Veľké kamene a hrubší riečny štrk vytvoria vhodné úkryty aj pre vodné živočíchy.

     Starostlivosť o vodné rastliny

Vodné rastliny môžeme vysádzať od jari do jesene. Starostlivosť o vodné rastliny nevyžaduje veľa času. Spočíva v odstránení odumretých  uschnutých častí – stebiel, stoniek a listov. To možno vykonať od skončenia vegetačného obdobia až do konca zimy. Najneskôr v predjarí. Najjednoduchšie sa odumreté časti nad vodu vyrastajúcich vodných rastlín odstraňujú v zime,  keď je hladina dostatočne zamrznutá na chôdzu po nej a nie je na nej sneh. Vtedy ostrým zarovnaným rýľom ľahko odsekneme pri povrchu ľadu suché zvyšky vodnej vegetácie a nemôžu pri tom padať do vody. Celú ponuku vodných rastlín záhradníctva Aquabiom nájdete v e-shope.

Močiarne kosatce

Vlhkomilné a močiarne kosatce patria k najkrajšie kvitnúcim rastlinám vlhkých a vodných biotopov. V záhradných jazierkach sa pestujú najmä druhy  Iris sibirica, Iris pseudacorus, Iris ensata, Iris laevigata, Iris versicolor a mnoho ich kultivarov. Na pestovanie sú nenáročné. Vyžadujú trvalo zaplavené alebo vlhké miesto na slnku s hĺbkou vody od 0 do 20 cm . Uplatnia sa na brehoch jazierok, potokov, biobazénov, v koreňových čistiarňach aj v minijazierkach v nádobách. Dokážu žiť aj v čistom riečnom štrku, ak majú pod ním ťažkú zeminu odvďačia sa bujnejším rastom a bohatším kvitnutím.

Pálky

Vysoké druhy pálky sú najčastejšími rastlinnými obyvateľmi brehov rybníkov, jazier, pomaly tečúcich riek a kanálov. Malé druhy pálok sú dnes v našej prírode veľmi vzácne, lebo osídľujú močiarne biotopy, ktoré z veľkej časti zanikli. Práve záhradné jazierka im poskytujú veľmi dobré podmienky, pokiaľ majú okraje s hĺbkou vody 5 – 15 cm. Malé druhy pálok sú pre pomalé rozrastanie vhodné aj do minijazierok. Veľké druhy znesú hĺbku vody aj 40 cm. Odoberajú z vody veľké množstvo živín, preto sú vynikajúce do filtračných zón biobazénov a do koreňových čistiarní.

Vlhkomilné primulky

Vlhkomilné a močiarne prvosienky sú ozajstnými skvostami v ríši záhradných trvaliek a ich pestovanie na bežnom záhone je v našich podmienkach obtiažne. Ak si však vybudujete jazierko s bažinkou, kde je štrk alebo zemina  trvalo podmáčaná vodou, čo je  takzvaná nulová hĺbka vody, môžete ich pokojne pestovať.  Možno ich pestovať aj na brehoch prirodzených alebo umelých potôčikov alebo na samostatných mokradných záhonoch  s hydroizoláciou  z fólie. Väčšina vlhkomilných primuliek pochádza z Ázie. Najviac sa pestuje Primula japonica a hybrid Primula Bullesiana v mnohých farebných odtieňoch.

Videá

Vodné rastliny v kúpacom jazierku - biobazéne

Viac videí môžete nájsť v sekcii Videá

Partnerské stránky

Translate »