Vitajte na stránke aquabiom.sk
  • 3D návrhy záhrad, realizácie záhrad na kľúč

  • Široký výber skalničiek, papradí, vodných rastlín…

  • lekien, trvaliek, listnatých a ihličnatých drevín za najlepšie ceny

  • Doprava zásielok ZDARMA

Obchodné podmienky

3D návrhy záhrad

Obchodné podmienky

Cena 3D projektu záhrady je stanovená individuálne a zohľadňuje veľkosť riešenej plochy záhrady alebo inej zelene, výškovú členitosť terénu, mieru rozmanitosti a náročnosti jednotlivých plôch a prvkov záhradnej architektúry.

Ak je požiadavka na vypracovanie viacerých variánt návrhu, za každú ďalšiu variantu platí zákazník ďalších 70%  z ceny jednovariantného riešenia. Ak sa varianty návrhu majú líšiť len v menších detailoch, cena za ne sa stanoví individuálne dohodou.

Cena za projekt menších celkov alebo dielčích prvkov záhrady (predzáhradka, okrasné jazierko, biobazén, strešná záhrada, zeleň na terase atď.) sa tiež stanovuje individuálne podľa rozsahu a náročnosti projektu.

V prípade, zadania požiadavky na vypracovanie 3D návrhu  záhrady v mesiacoch november, december, január  získate zľavu 30%  z výslednej ceny návrhu.

3D návrh záhrady si môžete objednať mailom na adrese aquabiom@hotmail.com, telefonicky alebo cez objednávkový formulár na tejto stránke: Objednávka 3D návrhu záhrady. Odoslaním formulára sa stáva objednávka záväznou a do 3 až 5 pracovných dní  vám bude spracovaná a zaslaná písomná objednávka. V prípade, že vaša záhrada sa nachádza v Bratislavskom alebo  Trnavskom kraji po potvrdení prijatia objednávky z vašej strany mailom alebo telefonicky, bude dohodnuté osobné stretnutie u vás na pozemku, kde sa uskutoční obhliadka, prvá konzultácia, odfotí súčasný stav a klient poskytne grafické podklady situačný alebo geometrický plán záhrady a zaplatí zálohu za projekt záhrady vo výške 50% dohodnutej ceny projektu.

Ak je pozemok vo vzdialenejších krajoch, ponúkam možnosť vypracovania návrhu záhrady on-line. V tomto prípade, pošlete vyššie uvedené grafické podklady vo formáte DWG, DXF alebo PDF a dostatočnú fotodokumentáciu súčasného stavu pozemku a stavieb na ňom mailom. V písomnej forme mailom dodáte aj vaše predstavy a všetky požiadavky na funkcie, ktoré má záhrada spĺňať, prípadne aké materiály využívané v záhradnej architektúre alebo rastliny preferujete.  Ak máte len vytlačené výkresy vášho pozemku, pošlete ich skeny mailom, prípadne kópie poštou. Keď budú k dispozícii všetky uvedené podklady, bude vám do 1 týždňa oznámená konečná cena projektu záhrady. Po jej odsúhlasení z Vašej strany vám bude zaslaná zálohová faktúra vo výške 50% dohodnutej ceny projektu. Po jej uhradení bude vypracovaný kompletný 3D projekt záhrady do 2-4 týždňov. Možnosť vypracovania návrhu záhrady on-line majú samozrejme aj záujemcovia z hore uvedených blízkych krajov. Osobné stretnutie a skutočná obhliadka pozemku však má mnoho vzájomných výhod pre klienta aj pre záhradného architekta pri tvorbe návrhu záhrady.

Vypracovanie 3D projektu záhrady trvá 2-4 týždne podľa náročnosti projektu. V prípade náročných projektov veľkých záhrad  je doba dodania projektu dohodnutá individuálne. Na požiadavku klienta môže byť spracovaných aj viac variantných riešení návrhu záhrady. V takom prípade sa doba dodania projektu predlžuje o 1-2 týždne za každú ďalšiu variantu. Počas tvorby návrhu aj pred jeho definitívnym ukončením, má zákazník možnosť rozpracovaný projekt 2-krát pripomienkovať a pripomienky nechať zapracovať v základnej cene projektu. Hotový projekt záhrady na DVD,  prípadne po dohode aj s vytlačenými výkresmi je do rúk klienta odovzdaný osobne pri doplatení zostatku ceny za projekt. V prípade služby vytvorenia návrhu záhrady on-line, bude hotový projekt záhrady zaslaný klientovi buď poštou na DVD alebo formou odoslania príslušných súborov cez internet po uhradení zostatku ceny prevodom na základe zaslanej faktúry po dokončení práce na projekte.

Čo obsahuje 3D projekt záhrady?

Translate »