Obchodné podmienky

I. AKO NAKUPOVAŤ 

Zákazník si môže vybrať ponúkaný tovar v e-shope internetovej stránky aquabiom.sk. Pri výbere rastlín podľa fotografií si treba uvedomiť, že sú to živé organizmy a ich vzhľad je počas roka a aj ich života premenlivý. Obrázky  rastlín uverejnené v e-shope  sú zväčša  fotografie už niekoľko  rokov vysadených dospelých rastlín v kvitnúcom stave pestovaných vo vhodných podmienkach a sú ilustračné. Každé podmienky sú jedinečné, a preto sa mladé rastliny a niekedy  aj dospelé pestované v iných podmienkach  môžu vzhľadom v niektorých prípadoch aj výraznejšie líšiť od rastlín zobrazených na fotografiách.

Informácie o kvalite a veľkosti výpestkov a o stave v akom sú rastliny posielané, respektíve ako sú ošetrené či zabalené aby boli čo najbezpečnejšie a najekonomickejšie prepravené a ako s nimi zaobchádzať po obdržaní zásielky nájdete na e-shope pri jednotlivých kategóriách rastlín.

Po vyhľadaní požadovaného tovaru vpíšte počet požadovaných kusov vedľa tlačidla Kúpiť (prípadne použite tlačidlá +/- na pridanie alebo odobratie kusu) a  potvrďte svoju voľbu kliknutím na tlačítko Kúpiť. Po vyznačení symbolu košíka kurzorom v hlavnom menu vpravo hore sa vám zobrazí aktuálny stav nákupného košíka. Ak chcete skontrolovať obsah košíka, kliknite na tlačidlo Do košíka.  Zobrazí sa vám obsah košíka, kde môžete ešte upraviť počet objednaných kusov alebo aj odstrániť produkty. Ak chcete pokračovať v nákupe kliknite na E-Shop  a postupujte rovnako ako predtým. Registrácia nie je povinná ale poskytne vám väčší komfort pri nakupovaní. Ak ste už registrovaný zákazník stačí sa prihlásiť. V prípade, že ste zabudli svoje heslo kliknite prosím na Stratili ste heslo?  Po zadaní vašej e-mailovej adresy, ktorú ste pri registrácii uviedli vám bude heslo zaslané. Všetky vami poskytnuté informácie o vašej osobe sú chránené a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám (výnimku tvorí pošta pri odosielaní tovaru k vám). Registráciou potvrdzujete, že súhlasíte s tým že vaše údaje budú použité na horeuvedené účely. V prípade, že pri registrácii bude chýbať povinný údaj, systém vás na túto chybu upozorní. Po správnom vyplnení registračného formulára sa automaticky dostanete do vašej objednávky, kde budú údaje o vás, o produktoch, množstve a cene. Ďalej je možné v budúcnosti prezerať históriu vašich objednávok, meniť údaje vášho účtu, alebo zmeniť heslo.

II. CENA TOVARU

Ceny tovaru sú uvedené v katalógu e-shopu na internetovej stránke aquabiom.sk.

Ceny platia  pre internetový, zásielkový predaj aj predaj v záhradníctve. Cena tovaru uvedená v e-shope je konečná, nie sme platcami DPH.

K cene tovaru je účtované  balné a expedičné 5,80 EUR.

III a. CENA DOPRAVY

Sadenice ponúkaných rastlín majú rôznu hmotnosť, ktorá závisí od typu a vlhkosti substrátu veľkosti pestovateľskej nádoby – kontajnera a baliaceho materiálu a aj od aktuálnej veľkosti hmoty rastliny. Približná priemerná hmotnosť jednotlivých typov rastlín z ponuky na tomto e-shope je uvedená v Ďalších informáciách. Doprava balíkov so živými rastlinami je realizovaná službou Expres kuriér Slovenskej pošty. Zásielka na Slovensko je doručená k adresátovi nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Balíky sú odosielané od pondelka do štvrtka, aby nezostávali cez víkend v preprave. Preprava je zabezpečená so službou krehké, aby sa s balíkmi zaobchádzalo opatrne a rastliny sa nepoškodili. Doprava kuriérom, služba krehké a služba dobierka v rámci Slovenska je  zdarma.

Doprava zásielok obsahujúcich len semená je realizovaná Slovenskou poštou ako doporučený list s dobierkou a je tiež zdarma. Balné a manipulačný poplatok pre zásielky len so semenami je 5,80 €.

III b. CENA DOPRAVY DO ZAHRANIČIA  

PRICE FOR INTERNATIONAL TRANSPORT  –  DELIVERY CONDITIONS AND METHOD OF TRANSPORT 

The maximum possible weight per package is 10 kg. Shipments weighing more than 10 kg must be divided into two or more packages. In this case, the price for the transport of two or more packages will be individually notified.

Courier – Delivery to the address for packages  up to 5 kg/ up to 10 kg

Austria       7,00/9,00 €
Belgium      15,50/17,00 €
Bulgaria      13,00/14,50 €
Croatia        9,00/11,00 €
Czechia        7,00/9,00 €
Denmark        17,00/18,10 €
Estonia     13,50/14,50 €
Finland        29,90/31,50 €
France        17,00/24,00 €
Germany        11,00/12,00 €
Greece        11,00/12,00 €
Hungary          7,00/9,00 €
Ireland        23,00/28,00 €
Italy        15,00/19,00 €
Latvia        11,00/12,00 €
Lithuania        9,00/11,00 €
Luxembourg       21,00/25,00 €
Netherlands       15,50/17,00 €
Poland         7,00/9,00 €
Portugal        18,00/26,00 €
Romania          9,00/11,00 €
Slovenia          9,00/11,00 €
Spain        19,00/26,50 €
Sweden        23,00/27,00 €
Switzerland        20,00/21,00 €
United Kingdom        31,00/39,30 €

Approximate shipping time

1-2 days  –  Czech Republic, Hungary

2     days  –  Poland

2-3 days  –  Austria

3     days  –  Germany, Switzerland

3-4  days  –  Belgium, Netherlands, Luxembourg, Slovenia,

4      days  –  Estonia, Lithuania, Latvia, Sweden

4-5   days  –  Croatia

5       days  –  Finland

5-6   days  –  Denmark, France, Portugal, Romania, Spain, United Kingdom, Italy

6-7   days  –  Bulgaria, Ireland

8-9   days  –  Greece

IV. SPÔSOB OBJEDNANIA

    • Zákazník môže tovar objednať nasledovne:
    • Objednávkou  cez e-shop – odporúčaný spôsob.
    • Cez e-mail zaslaním mailu  s objednávkou na e -mailovú adresu: aquabiom@hotmail.com,
    • listom na adresu: Alexandra Rovná, Dlhá 10, 900 32 Borinka. V mailovej aj listovej forme objednávky uveďte názov, cenu a počet kusov požadovaného druhu alebo kultivaru rastliny, adresu doručenia, telefón, mailovú adresu.
  • Telefonicky na tel. čísle 0915 064142.

V. SPÔSOB VYBAVENIA OBJEDNÁVKY

Dodávateľ zaregistruje objednávku vo svojich elektronických systémoch a odošle zákazníkovi mailom informáciu o tom, že jeho objednávka bola registrovaná a informáciu kedy môže byť zásielka vyexpedovaná. Každá objednávka je zaregistrovaná pod svojím špecifickým číslom.V prípade, že zákazník prejaví záujem platiť vopred a všetci zákazníci z krajín, kde dopravca nezabezpečuje dobierkovú službu obdržia po zaregistrovaní objednávky faktúru s podrobnými údajmi o spôsobe platby. Objednávky sa vybavujú v poradí v akom došli. Rastliny si zákazník môže prevziať osobne na adrese: RNDr. Alexandra Rovná, Aquabiom, Dlhá 10 Borinka. Zákazník vyznačí v objednávke „Osobný odber“. Dodávateľ vybaví jeho objednávku podľa poradia a pripraví tovar na expedíciu. Oznámi zákazníkovi, že tovar je pripravený mailom alebo telefonicky.  Zákazník je povinný dohodnúť si termín prevzatia objednávky s dodávateľom mailom alebo telefonicky.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA

Dodávateľ je povinný informovať zákazníka telefonicky alebo mailom o vyexpedovaní tovaru. Dodať rastliny v správnom množstve, druhu, kultivare  za ceny platné v deň odoslania objednávky. Zabaliť rastliny takým spôsobom aby nedošlo k ich znehodnoteniu počas prepravy. Potrebné informácie o pestovaní ponúkaných rastlín mať zverejnené na internetovej stránke aquabiom a v e-shope. Nenahradzovať tovar iným podobným tovarom bez výslovného súhlasu zákazníka.V prípade že pôsobením nepriaznivého počasia, vypredania alebo iných objektívnych príčin nemôže dodať niektorú z objednaných rastlín, o tomto včas informovať zákazníka a dohodnúť spôsob postupu (výmena za iné rastliny, alebo zníženie ceny objednávky o chýbajúce druhy, odrody).

Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie rastlín, ktoré vznikne oneskorenou dodávkou dopravcom. Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nesprávnou starostlivosťou o rastliny po prevzatí zásielky, nedodržaním pestovateľských pokynov alebo napadnutím škodcami po prevzatí zásielky. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zaslanie zálohovej faktúry pri objednávke rastlín nad 300 €. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky, ak je zákazníkom osoba, u ktorej si nie je istý, či nekoná s úmyslom poškodiť dodávateľa  alebo v minulosti zákazník neprevzal zásielku bez uvedenia závažného dôvodu alebo je dlžníkom dodávateľa.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a prevziať dodaný rastlinný materiál v súlade so zmluvou. V prípade neprevzatia zásielky, ktorá bola riadne a včas zaslaná v súlade s obchodnými podmienkami, bez vážneho uvedenia dôvodu je dodávateľ oprávnený dodatočne požadovať úhradu nákladov spojených so zaslaním zásielky. Po vrátení neprevzatej zásielky je zákazníkovi vystavená a odoslaná faktúra, v ktorej sú zarátané náklady na reálne poštovné za vrátenú zásielku, v prípade že rastliny z neprevzatej zásielky sa vrátia poškodené, bude dodávateľ fakturovať aj cenu poškodeného tovaru. Skontrolovať pri preberaní zásielky neporušenosť obalu a akékoľvek poškodenia bezodkladne oznámiť. Oznámiť najneskoršie do 3 dní od prevzatia tovaru, chýbajúce alebo vážne poškodené rastliny. Nebezpečenstvo škody na rastlinách prechádza na kupujúceho v čase, ak kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme, čím spôsobí ich znehodnotenie.

Kupujúci má právo obdržať rastliny požadovaného druhu, kultivaru, množstva a v cene, ktorú mal v čase odoslania objednávky. Byť informovaný o zmenách v dodacích podmienkach z dôvodu nepredvídateľných situácií, ktoré môžu nastať, nakoľko sa jedná o živý tovar. Odstúpiť od zmluvy bezplatne až do termínu expedície tovaru. Odstúpenie od zmluvy  až do termínu odoslania zásielky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, mailom na adrese aquabiom@hotmail.com, t.j. musí objednávku riadne stornovať. Inak je objednávka považovaná za platnú a bude odoslaná,  keď príde na poradie vo vybavení.  Platnosť objednávky je predávajúcim overovaná mailom alebo telefonicky len ak je plánovaný deň odoslania viac ako 30 dní od dňa prijatia objednávky. Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru za dodržania vyššie uvedených podmienok v tomto bode obchodných podmienok.

Kupujúci je povinný sledovať si mailovú a SMS-kovú komunikáciu ohľadom expedovania a doručovania zásielky.

VIII. DODACIE PODMIENKY A SPÔSOB DOPRAVY

Objednávky sú prijímané počas celého roka. Tovar je dodávaný taktiež počas celého roka pokiaľ to dovoľuje počasie a to najmä teplota. Rastliny nie je vhodné posielať pri teplotách pod nulou a nad 32 stupňov Celzia.  Objednávky sú vybavované v poradí ako prišli. Doba dodania v marci, apríli, máji až do 21. júna vzhľadom na veľký nápor prác v záhradníctve a veľké množstvo objednávok nazbieraných od zimy môže byť aj viac ako 2 týždne od odoslania objednávky, preto prosím zákazníkov v tomto období o trpezlivosť. V ostatných mesiacoch je doba dodania obvykle do 5 pracovných dní. Odoslanie balíka môže oddialiť aj nevhodnosť niektorého objednaného druhu rastliny k expedícii, z dôvodu neskorého nástupu do vegetácie po období zimného pokoja, preto je potrebné počkať do času, kým rastlina začne rásť, aby bolo zrejmé, že je po zime živá. Na neskoršie termíny odoslania je v prípade, že ide o takúto rastlinu, upozornené v popise na stránke produktu. Termín vybavenia objednávky je potom limitovaný týmto druhom rastliny a celá objednávka bude vybavená až keď bude možné odoslať aj túto rastlinu. Zákazník je informovaný o odoslaní zásielky mailom, SMS alebo telefonicky.  Balíky sú posielané len v pondelok až štvrtok, aby nezostali cez víkend u dopravcu. Sú pripravované v deň odoslania. Ako expresný balík so službou krehký tovar, sú dodávané poštovým kuriérom do 24 hodín, do okolitých krajín do 3-4 dní. Do vzdialenejších krajín EÚ trvá preprava 4-6 dní. Preto do vzdialenejšieho zahraničia sú vybavované objednávky len v chladných mesiacoch  roka.

IX. PLATOBNÉ PODMIENKY / TERMS OF PAYMENT

Kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu za tovar, balenie + expedovanie. V prípade osobného odberu v záhradníctve platí len za tovar. Doprava je pri každej zásielke zdarma. Môže platiť dobierkou pri preberaní zásielky od kuriéra – odporúčaný spôsob platby. Služba dobierka a krehké je zdarma. V prípade ak si zákazník vyberie platbu prevodom na účet príkazom na úhradu, platí vopred na základe mailom zaslanej predfaktúry. Pri preberaní zásielky zároveň obdrží všetky potrebné doklady, pričom je povinný si zásielku ihneď po obdržaní skontrolovať.

Platba z Českej republiky je možná bankovým prevodom vopred po obdržaní výzvy na úhradu  mailom v českých korunách podľa aktuálneho kurzu alebo v eurách. Tiež je možná platba vopred cez Paypal. Pri zásielkách do Českej republiky  je možná aj platba na dobierku, poplatok za dobierku do Česka je 1,5 €.

Payments from other EU countries are possible by bank transfer or  Paypal in advance after receiving a request for payment by mail.

X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci môže kedykoľvek až do termínu expedície objednávku zrušiť a to prostredníctvom e-mailu na adrese: aquabiom@hotmail.com. Následne mu bude zaslané  potvrdenie o zrušení objednávky. Pri odstúpení od zmluvy je dodávateľ povinný v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť zaplatenú cenu za tovar, ak kupujúci uhradil cenu na zásielku bankovým prevodom vopred. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po  prevzatí tovaru a dodávateľ nie je v tomto prípade povinný prevziať tovar späť, nakoľko sa jedná o živé rastliny, ktoré vzhľadom k možnému poškodeniu ďalšou následnou prepravou nemožno vrátiť späť.

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho nie je možné ani v prípade, že písomne – mailom objednávku nezrušil až do jej expedovania. Ak je v takomto prípade zásielka už doručovaná a zákazník ju od kuriéra neprevezme, je potom povinný zaplatiť predávajúcemu celú reálnu škodu, ktorú mu neprebratím zásielky spôsobil:  cenu za kuriérsku službu, ktorá bola účtovaná Slovenskou poštou za konkrétnu zásielku, cenu za balné  5.80 € , cenu za doporučený list s faktúrou na úhradu škody a cenu za uhynuté rastliny, v prípade, že budú  po návrate zásielky  ku dodávateľovi  po  rozbalení niektoré rastliny uhynuté. Dodávateľ o stave rastlín po vrátení takejto zásielky urobí fotodokumentáciu. Následne ju  zašle mailom  zákazníkovi  spolu  s faktúrou  so sumou  na náhradu spôsobenej škody. Faktúra  na náhradu škody bude súčasne zaslaná poštou ako doporučený list. Splatnosť  je 7 dní od doručenia listu s faktúrou na zaplatenie škody.  V prípade, že škoda nebude v dobe splatnosti uhradená, začne plynúť penále 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Toto opatrenie bolo prijaté kvôli neserióznym zákazníkom, ktorí si objednali rastliny, objednávku do dňa expedície nezrušili a zásielku pri doručovaní  od kuriéra neprevzali alebo si ju nevyzdvihli uloženú na pošte, oznámenú SMS správou od kuriéra v prípade, že ich nezastihol na adrese v deň doručovania.  Nakoľko sa jedná o živý a teda pokaziteľný tovar, prosím návštevníkov eshopu aby si takéto nie vážne myslené objednávky nevytvárali. Oberajú ma o čas, ktorý by som mohla venovať vybavovaniu zásielok pre serióznych zákazníkov a skutočných milovníkov krásy kvetov. V neposlednom rade nech si zákazníci uvedomia, že pri takomto neserióznom prístupe spôsobia rastlinám, ktoré sú tiež živé bytosti  veľa trápenia až nepríjemnú pomalú smrť v krabici bez svetla, vzduchu a vody. Preto aby boli v kartóne čo najkratšiu dobu sú posielané službou Expres kuriér – doručenie na druhý deň od podania zásielky.

Toto opatrenie neplatí v prípade. že kupujúci nepreberie zásielku od kuriéra z dôvodu veľmi vážneho poškodenia kartónového obalu, ktoré evidentne spôsobilo aj znehodnotenie rastlín. Takýto prípad zatiaľ nikdy za 7 rokov existencie eshopu nenastal, za čo Slovenskej pošte ďakujem.

 

XI. REKLAMOVANIE TOVARU

Pred prevzatím a zaplatením zásielky je potrebné, aby si kupujúci skontroloval, či zásielka nie je poškodená. Poškodenú zásielku je treba reklamovať priamo u doručovateľa. Pri rozbalení zásielky je treba skontrolovať, či rastliny sú dodané v požadovanom množstve a druhu podľa priložených dokladov. Ak zákazník zistí nezrovnalosti, alebo ak je niektorá rastlina poškodená z dôvodu neprimerane dlhého času doručenia, má kupujúci nárok na dodanie náhradného tovaru alebo dodanie chýbajúceho tovaru, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pre posúdenie životaschopnosti rastliny a následné dodanie náhradného tovaru, je treba, aby sa kupujúci kontaktoval na tel. čísle 0915 064142. Pri dodaní náhradného tovaru je dodávateľ oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar aj v prípade, že tento je poškodený alebo znehodnotený. Pre vybavenie reklamácie je treba, aby ste sa kontaktovali čo najskôr a to e-mailom na adresu aquabiom@hotmail.com. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie  pošlite faktúru a fotografiu reklamovaného tovaru ihneď po doručení. O oprávnenosti reklamácie budete vyrozumení najneskôr do 3 dní od obdržania reklamácie. Vybavenie reklamácie trvá najdlhšie 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa neuplatní na rastliny, ktoré boli poškodené v dôsledku neprevzatia alebo oneskoreného prevzatia zo strany zákazníka. V tomto prípade zákazník nemá nárok na reklamáciu!

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracovaní a použití  osobných údajov kupujúceho, sa prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke Aquabiom riadi zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujíci súhlasom s obchodnými podmienkami súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa na doručenie a fakturáciu, IČO, DIČ, mailová adresa, telefónne číslo.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Prevádzkovateľ tohoto internetového obchodu sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne žiadnej tretej strane. Potrebné osobné údaje (meno, poštová adresa, mailová adresa, telefón) budú  postúpené  výlučne len  dopravcovi objednaného tovaru.

Osobné údaje kupujúceho budú zabezpečené a uchovávané podľa platného zákona a použité len pri komunikácii medzi predávajúcím a kupujúcim.