Svišť vrchovský (Marmota marmota) – Prímorské Alpy

Svišť vrchovský (Marmota marmota) – Prímorské Alpy

Svišť vrchovský (Marmota marmota) – Prímorské Alpy