Sústava kúpacieho a regeneračného jazierka vybudovaná v dvoch úrovniach

Sústava kúpacieho a regeneračného jazierka vybudovaná v dvoch úrovniach

Sústava kúpacieho a regeneračného jazierka vybudovaná v dvoch úrovniach