Nová výsadba vodných rastlín po rekonštrukcii jazierka

Nová výsadba vodných rastlín po rekonštrukcii jazierka

Nová výsadba vodných rastlín po rekonštrukcii jazierka