Bohato rozrastená vodná a pobrežná vegetácia zabezpečí v jazierku biologickú rovnováhu aj bez prídavnej filtrácie

Bohato rozrastená vodná a pobrežná vegetácia zabezpečí v jazierku biologickú rovnováhu aj bez prídavnej filtrácie

Bohato rozrastená vodná a pobrežná vegetácia zabezpečí v jazierku biologickú rovnováhu aj bez prídavnej filtrácie