Potôčik vysadený vodnými rastlinami slúži súčasne ako koreňová čistiareň pre jazierko s okrasnými rybami

Potôčik vysadený vodnými rastlinami slúži súčasne ako koreňová čistiareň pre jazierko s okrasnými rybami

Potôčik vysadený vodnými rastlinami slúži súčasne ako koreňová čistiareň pre jazierko s okrasnými rybami